تاریخ ایجاد : ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير   

 

 

 

 

  1. راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما
    در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل درسایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان رعایت شده است و بعنوان طراحی سایت بصورت Responsive معرفی گردید.


۲- راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما
در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار خدمات در نوار خدمات الکترونیک سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بطور کامل ارائه شده است.


۳- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما
با توجه به اطلاع رسانی خدمات در نوار خدمات الکترونیک بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبري مجزا نیزعلاوه بر نمایش مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.


۴- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما
در سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.


۵- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در تارنماي دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، پیوندهای مهم ، اخبار و سایت مناقصات و مزایدات و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد.
در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در نوار خدمات الکترونیک ، قسمت خدمات عمومی نیز وجود دارد.